Punoletni građani Srbije već sada mogu da se prijave za isplatu pomoći u vrednosti od 100 evra preko veb-sajta Uprave za trezor, a 15. maja, u petak, po automatizmu biće započeta isplata ove pomoći penzionerima i građanima koji primaju socijalnu pomoć i ovo je zvanično saopštenje ministra Siniše Malog.

Link ka veb-sajtu gde možete izvršiti prijavu glasi idp.trezor.gov.rs, a oni koji ne treba da se za pomoć prijavljuju jesu penzioneri i građani koji primaju socijalnu pomoć, jer će njima automatski ovaj novac biti isplaćen.

„Pozivam sve građane Srbije da iskoriste jedan deo paketa ekonomske pomoći, isplatu 100 evra”, rekao je ministar za RTS.

U petak sa radom će krenuti i kontakt centar, a da će broj telefona biti objavljen u medijima, kako bi građani mogli da se prijave i putem telefona.

Prijave će biti otvorene do 5. juna, a da će se isplate vršiti na svakih pet dana.

60 milijardi dinara je država izdvojila za ovakav oblik pomoći svojim građanima.